Záměr č. 2 / 2013 - prodej pozemků

Datum vydání: 14.08.2013

OBEC SYROVÁTKA

 

Zveřejňuje podle § 39, odst. 1 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

ZÁMĚR OBCE č. 2 / 2013

 

na prodej pozemků v majetku obce, pro výstavbu rodinných domů vzniklé rozdělením pozemku p.č.: 332/1 v k. ú. Syrovátka

Jedná se o pozemky parcelních čísel, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků (příloha č. 1 tohoto záměru):

 

p.č.: 332/6 o výměře 800 m2

p.č.: 332/7 o výměře 832 m2

p.č.: 332/8 o výměře 817 m2

p.č.: 332/9 o výměře 803 m2

p.č.: 332/10 o výměře 807 m2

p.č.: 332/11 o výměře 811 m2

p.č.: 332/12 o výměře 813 m2

p.č.: 332/13 o výměře 816 m2

 

Cena pozemků je stanovena dle znaleckého posudku ceny obvyklé na Kč 650 za 1m2.

 

Pozemky budou prodávány podle pořadí příjmu podaných žádostí.

 

Jednomu zájemci bude prodán jeden pozemek.

 

Na pozemky se vztahuje regulace zástavby dle územní studie, která je k nahlédnutí na obci, případně na webové stránce http://www.syrovatka.cz/volny-modul.php?id=59

 

Zájemci se mohou hlásit po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto záměru každou středu od 16 do 18 hodin v kanceláři starosty obce.

 

Přílohy : 1) Geometrický plán pro rozdělení pozemků 187-56/2013  http://www.syrovatka.cz/soubory/aktualita-12-128.pdf

 

 

 

                                                                           Jaroslav Žalský v. r.

                                                                                  starosta

 

 

Vyvěšeno: 14. 8. 2013

Sejmuto:      5. 3. 2015

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>