Územní studie pod cukrovarem


Územní studie na zástavbu rodinnými domy v lokalitě "Pod cukrovarem", vložená do evidence územně - plánovací činnosti dne 23. 5. 2013.