Záměr obce č. 3 / 2020 - prodej pozemku

Datum vydání: 20.11.2020

 

Obec Syrovátka

Syrovátka 69, 503 27 Lhota pod Libčany, IČ: 00269671

 

zveřejňuje podle §39, odstavec1) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

záměr č. 3/2020

 

obce prodat pozemek p. č.: 200/3 v k. ú. Syrovátka o výměře 167 m2, druh pozemku: zahrada, zapsaném na LV č. 10001, který je ve vlastnictví obce Syrovátka, vedené katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj za cenu 87 619,- Kč vč. DPH.

 

K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky ode dne zveřejnění tohoto záměru do 15 dnů.

 

Zájemci musí svou žádost předat písemně na obecní úřad, zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Syrovátka 69, 50327 Lhota pod Libčany, nebo elektronicky na emailovou adresu .

 

Obec si vyhrazuje právo neprodat pozemek výše uvedený žádnému ze zájemců.

 

Tento záměr byl schválen na Zasedání zastupitelstva obce Syrovátka dne 30. 09. 2020 usnesením č. 247/20 Z14.

 

 

 

 

 

                                                                                              Jaroslav Žalský

                                                                                                starosta obce

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>