Záměr č. 1 / 2017 - prodej pozemků

Datum vydání: 26.01.2017

 
 
 
OBEC SYROVÁTKA
 
Zveřejňuje podle § 39, odst. 1 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 
ZÁMĚR OBCE č. 1 / 2017
 
na prodej pozemků v majetku obce, pro výstavbu rodinných domů vzniklé rozdělením pozemku p.č.: 326 v k. ú. Syrovátka
 
Jedná se o pozemky parcelních čísel, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků (příloha č. 1 tohoto záměru): 
 
p.č.: 326/4 o výměře 1.260 m2     - schválen prodej  
p.č.: 326/5 o výměře    943 m2     - schválen prodej
p.č.: 326/3 o výměře    955 m2     - schválen prodej
p.č.: 326/6 o výměře    913 m2     - schválen prodej 
p.č.: 326/7 o výměře    895 m2     - schválen prodej
p.č.: 326/2 o výměře    929 m2     - schválen prodej
 
Cena pozemků je stanovena na Kč 500 za 1m2.
 
Pozemky budou prodávány podle pořadí příjmu podaných žádostí.
 
Jednomu zájemci bude prodán jeden pozemek.
 
Na pozemky se vztahuje regulace zástavby dle územní studie, která je k nahlédnutí na obci.
 
Zájemci se mohou hlásit po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto záměru každou středu od 16 do 18 hodin v kanceláři starosty obce.
 
 
 
Přílohy : 1) Geometrický plán pro rozdělení pozemků 209-100/2016
 
 
 
 
 
Jaroslav Žalský v. r.
starosta
 
 
Vyvěšeno: 26.01.2017
Sejmuto:
 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>