Výzva k vyzvednutí vozidla

Datum vydání: 09.03.2021

 

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ VOZIDLA

 

na základě § 19d  odst. 2 a § 19b  odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vyzýváme majitele (provozovatele) k vyzvednutí motorového vozidla:

 

tovární značky KIA SPORTAGE, VIN U5YPC814ABL013156 stříbrné barvy

které je odstaveno na obecním pozemku parc. č. 215 v k.ú. Syrovátka,

 

vozidlo je možné vyzvednout na výše uvedeném místě po telefonické dohodě s místostarostou obce na telefonu 724 171 894.

 

Odůvodnění:

 

Dle ustanovení § 19d odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplynula lhůta 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva podle § 19d odst. 1 zveřejněna na úřední desce obce Syrovátka. Vlastník pozemní komunikace je oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

 

Pokud si vlastník vozidla nevyzvedne v zákonem stanovené lhůtě 1 měsíce bude dále postupováno podle § 19d odst. 4 : Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení podle odstavce 2, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Silniční správní úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky nebo postup podle odstavců 1 a 2, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout, nebo pokud zjistí závažné důvody, které brání provozovateli silniční vozidlo vyzvednout. Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno, oprávněn jej prodat na náklady jeho provozovatele. § 19b odst. 4 až 6 a 8 se použijí přiměřeně.

 

Tato výzva je vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Syrovátka a na předmětném vozidle.

 

Vyvěšeno dne: 09.03.2021

Uplynutí lhůty 1 měsíců dne:

Sejmuto dne:                                                                                     

Aleš Saidl

místostarosta obce

 

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>