Výzva k odstranění vozidla

Datum vydání: 04.01.2021

 

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA

 

na základě § 19 odst. 1 a § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vyzýváme majitele (provozovatele) k odstranění motorového vozidla:

 

tovární značky KIA SPORTAGE, VIN U5YPC814ABL013156 stříbrné barvy

které je odstaveno na místní komunikaci (vlastníka pozemku parc. č. 215 v k.ú. Syrovátka),

 

z důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo abyste vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou komunikaci, a to nejpozději do dvou měsíců od vyvěšení této výzvy.

 

Odůvodnění:

 

Dle ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je zakázáno na místních komunikacích odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

 

Na základě zjištění Obce Syrovátky je toto vozidlo odstaveno na pozemku parcelní číslo 215 v k.ú. Syrovátka a poslední technická prohlídka pozbyla platnosti 11/2018.

 

Po marném uplynutí dvou měsíců ode dne doručení této výzvy provozovateli vozidla je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit na vhodném místě, dále prodat či předat k likvidaci na náklady provozovatele vozidla.

 

Tato výzva je vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Syrovátka a na předmětném vraku.

 

Vyvěšeno dne: 04.01.2021

Uplynutí lhůty 2 měsíců dne: 05.03.2021

Sejmuto dne:

 

Aleš Saidl

místostarosta obce

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>