Volby do Zastupitelstva Obce Syrovátka - Svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Datum vydání: 24.08.2022

 

Svolání 1. zasedání okrskové volební komise

 

Starosta obce Syrovátka na základě § 15odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

svolává 1. zasedání okrskové volební komise zřízené pro konání voleb do Zastupitelstva obce Syrovátka, které se uskuteční

 

v pátek 26. srpna 2022 od 17,00 hodin v budově obecního úřadu Syrovátka

 

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta obce povolá delegovaného náhradníka, popř. jmenuje nového člena okrskové volební komise.

Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu. Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce na prvním zasedání okrskové volební komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Poté obdrží průkaz člena okrskové volební komise.

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel.

Školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK se koná ve čtvrtek dne 15. září 2022 od 08,30 hod. v kině CineStar, Brněnská ul. 1825/23A, Hradec Králové.

 

Toto oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

V Syrovátce dne 24.08.2022

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto:

 

 

Jaroslav Žalský  v.r.

starosta

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>