Volby do Zastupitelstva Obce Syrovátka - Informace o místě a konání voleb

Datum vydání: 08.09.2022

 

Informace o místě a konání voleb do Zastupitelstva obce Syrovátka

 

Starosta obce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuje:

 

  1. Volby do Zastupitelstva obce Syrovátka se konají:

            Dne 23. září 2022 od 14,00 hodin     do 22,00 hodin

            Dne 24. září 2022 od 08,00 hodin     do 14,00 hodin

 

  1. Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu v Syrovátce.

 

  1. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platný občanský průkaz nebo cestovní pas), popř. státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni volit na území České republiky (cizinci – průkaz o povolení k pobytu). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány nejpozději 2 dny přede dnem volby hlasovací lístky. Ve dnech voleb může obdržet volič hlasovací lístky i ve volební místnosti. Každý volič je povinen se před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

 

            V Syrovátce dne 08. září 2022

 

            Vyvěšeno: 08. září 2022

            Sejmuto: 24. září 2022

 

 

 

Jaroslav Žalský  v. r.

starosta

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>