Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Datum vydání: 15.09.2021

 

Svolání 1. zasedání okrskové volební komise

 

Starosta obce Syrovátka na základě § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolává 1. zasedání okrskové volební komise zřízených pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021, které se uskuteční

 

ve středu 15. září 2021 od 18,00 hodin v budově obecního úřadu Syrovátka

 

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta obce povolá delegovaného náhradníka, popř. jmenuje nového člena okrskové volební komise.

 

Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu. Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce na prvním zasedání okrskové volební komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Poté obdrží průkaz člena okrskové volební komise.

 

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel.

Školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK se koná ve čtvrtek dne 30. září 2021 od 08,30 hod. v kině CineStar, Brněnská ul. 1825/23A, Hradec Králové

Toto oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

V Syrovátce dne 15.09.2021

 

 

Vyvěšeno dne: 15.09.2021

Sejmuto:

 

 

 

  v.r.

 

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>