Volby do Evropského parlamentu - upozornění pro občany

Datum vydání: 11.04.2014

Upozornění pro občany Evropské unie, týkající se voleb do Evropského parlamentu

 

Na základě ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), je pro občana jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 40. den přede dnem voleb, tj. 13. dubna 2014 do 16.00 hodin. Tento den připadá na neděli, ale jelikož se jedná o lhůtu hmotněprávní, tak končí skutečně tento den, a nikoli až následující pracovní den, tj. v pondělí. Z tohoto důvodu je nutné, aby obecní úřady dne 13. dubna 2014 zajistily službu svých zaměstnanců na úřadě.

V sobotu 12. dubna je na Obecním úřadu v Syrovátce zavřeno. V neděli 13. dubna je služba zajištěna, s tím, že se pracovník dostaví po telefonické domluvě na čísle 777 166 863. Služba je zajištěna v době od 8,00 do 16,00 hodin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obdobné platí pro konec lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, který připadá na státní svátek dne 8. května 2014; i v tomto případě, s ohledem na hmotněprávní charakter lhůty, je třeba zabezpečit ze strany obecního úřadu převzetí případné žádosti o vydání voličského průkazu v tento den na obecním úřadě.

Ve čtvrtek 8. května je služba zajištěna stejným způsobem. Služba je zajištěna v době od 8,00 do 16,00 hodin.

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>