Volby do Evropského Parlamentu - svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Datum vydání: 13.05.2024

 

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s přípravou konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 07. a 08. června 2024, oznamuji delegovaným a jmenovaným zástupcům do okrskové volební komise, že

svolávám

první zasedání okrskové volební komise,

které se uskuteční dne 15. května 2024 od 18,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Syrovátka.

Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise bude zákonným způsobem složen slib členů okrskové volební komise, čímž jim vznikne členství v této komisi. Členové obdrží průkaz člena okrskové volební komise.

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování bude řídit zapisovatel.

 

Podle ust. § 61 zák. o volbách do EP má člen okrskové volební komise nárok na:

  • zvláštní odměnu za výkon funkce;
  • pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele - je-li v pracovním poměru;
  • paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise - není-li v pracovním poměru, avšak je výdělečně činný.

 

Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého výdělku jsou uvedeny v ust. § 10 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podle ust. § 16 odst. 2 zák. o volbách do EP se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

 

Aleš Saidl v. r.

starosta

 

Rozdělovník:                                                                                                  

  • delegovaným / jmenovaným zástupcům
  • k založení do volební dokumentace

 

Na úřední desce vyvěšeno dne  13.05.2024

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>