Volby do Evropského parlamentu - svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Datum vydání: 02.05.2019

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

Podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s přípravou konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, oznamuji delegovaným a jmenovaných zástupcům do okrskové(-ých) volební(-ích) komise(-í), že

 

svolávám

první zasedání okrskové volební komise,

 

které se uskuteční dne 03. května 2019 od 16,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Syrovátka.                                      

Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise bude zákonným způsobem složen slib členů okrskové volební komise, čímž jim vznikne členství v této komisi. Členové obdrží průkaz člena okrskové volební komise.

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování bude řídit zapisovatel.

 

Podle ust. § 61 zák. o volbách do EP má člen okrskové volební komise nárok na:

  • zvláštní odměnu za výkon funkce;
  • pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele - je-li v pracovním poměru;
  • paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise - není-li v pracovním poměru, avšak je výdělečně činný.

 

Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého výdělku jsou uvedeny v ust. § 10 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podle ust. § 16 odst. 2 zák. o volbách do EP se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne  02.05.2019

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>