Volby do Evropského parlamentu - informace o místě a konání voleb

Datum vydání: 09.05.2019

 

Informace o místě a konání voleb do

Evropského Parlamentu

Starosta obce Syrovátka podle § 32, odst. 2 zákona č. 62 / 2003 Sb.,

(Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

oznamuje:

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají:

V pátek       dne 24.05.2019     od 14,00 hodin     do 22,00 hodin

            V sobotu     dne 25.05.2019     od 08,00 hodin     do 14,00 hodin

 

  1. Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu v Syrovátce.

 

  1. Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat v okrsku.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše. Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 

          V Syrovátce dne 09. května 2019

 

          Jaroslav Žalský v. r.

           starosta

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>