Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu 9. září 2015 od 17,00 hodin ve sportovním areálu

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 9. 9. 2015 od 17,00 hodin

 

v zasedací místnosti (klubovně) kabin

ve sportovním areálu, Syrovátka čp. 7

 

 

 

Program:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na nákup komunální techniky, stavby a opravy chodníků, zateplení budovy kabin
  5. Projednání souhlasu sídla spolku MS Háj Osice v budově Obecního úřadu čp. 69
  6. Zadání projektu infrastruktury k parcelám pod cukrovarem
  7. Změna rozpočtu č. 5 na rok 2015
  8. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  01. 09. 2015                                              Sejmuto:  09. 09. 2015

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR