Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu 8. dubna 2015 od 17,00 hodin ve sportovním areálu

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 8. 4. 2015 od 17,00 hodin

 

v zasedací místnosti (klubovně) kabin

ve sportovním areálu, Syrovátka čp. 7

 

Program:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
  3. Prodej pozemku p. č. 332/8 v k. ú. Syrovátka
  4. Schválení Smlouvy č. 14199473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
  5. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:   31. 3. 2015                                        Sejmuto:  08. 04. 2015

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR