Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu 24. června 2015 od 17,00 hodin ve sportovním areálu

Datum vydání: 16.06.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 24. 6. 2015 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti (klubovně) kabin ve sportovním areálu, Syrovátka čp. 7

 

Program:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Porovnání a vyhodnocení nabídek na dodání nábytku do budovy Obecního úřadu
  5. Projednání žádosti o finanční příspěvek – Společnost železniční výtopna Jaroměř
  6. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj
  7. Schválení provozního řádu dětského hřiště
  8. Pověření starosty podpisem kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově při prodeji obecních pozemků
  9. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  16. 06. 2015                                              Sejmuto:  24. 06. 2015

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>