Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu 24. června 2015 od 17,00 hodin ve sportovním areálu

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 24. 6. 2015 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti (klubovně) kabin ve sportovním areálu, Syrovátka čp. 7

 

Program:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Porovnání a vyhodnocení nabídek na dodání nábytku do budovy Obecního úřadu
  5. Projednání žádosti o finanční příspěvek – Společnost železniční výtopna Jaroměř
  6. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj
  7. Schválení provozního řádu dětského hřiště
  8. Pověření starosty podpisem kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově při prodeji obecních pozemků
  9. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  16. 06. 2015                                              Sejmuto:  24. 06. 2015

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR