Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu 14.09.2016 od 17,00 hodin

Datum vydání: 06.09.2016

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 14.09.2016 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Žádost o uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene „parcely p.č. 332/6 – 332/11 k.ú.Syrovátka“ (ČEZ kabel)
  5. Projednání souhlasu s výstavbou na p.p.č. 214/2 k.ú.Syrovátka
  6. Vyjádření k žádosti o udělení licence AP-Tour – dopravní spol. s r.o.
  7. Žádost o vyjádření – novostavba RD na p.č. 332/7 – povolení sjezdu
  8. Žádost o souhlas s umístěním stavby – rekonstrukce rozvaděče telefonní sítě na p.č. 215 v k.ú.Syrovátka
  9. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  06.09.2016                                       Sejmuto:  14.09.2016

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>