Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu 13. května 2015 od 17,00 hodin ve sportovním areálu

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 13. 5. 2015 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti (klubovně) kabin ve sportovním areálu, Syrovátka čp. 7

 

Program:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Syrovátka za rok 2014 a schválení účetní závěrky za rok 2014
 4. Změna rozpočtu č. 3 na rok 2015
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
 6. Návrh na spolupráci s realitními kancelářemi při prodeji obecních pozemků
 7. Návrh na nástupní autobusovou zastávku v obci
 8. Výběr kancelářského nábytku do renovovaných místností obecního úřadu
 9. Rozvaha nad trasou cykloturistické akce Mikroregionu Urbanická brázda
 10. Tradiční předprázdninový sportovně- poznávací závod pro děti
 11. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  04. 05. 2015                                              Sejmuto:  13. 05. 2015

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR