Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 6. 8. 2014 od 17,00 hodin

Datum vydání: 28.07.2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 6. 8. 2014 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
  3. Zpráva kontrolního výboru - kontrola usnesení
  4. Výroční zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva za uplynulé volební období
  5. Schválení dotace na žákovský turnaj
  6. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. č. 36/2 v k.ú. Syrovátka
  7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě na akci „Stavební úpravy stávajícího chodníku – Syrovátka“
  8. Schválení zápisů do obecní kroniky
  9. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:   29. 7. 2014                                        Sejmuto:  6. 8. 2014

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>