Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 30.09.2020 od 17,00 hodin

Datum vydání: 22.09.2020

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 30.09.2020 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Dodatek ke smlouvě mandátní s firmou Kalvoda služby s.r.o.

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ČEZ přípojky pro druhou etapu pod cukrovarem

5. Žádost o souhlas s provedením stavby p.č. 229 v k.ú. Syrovátka

6. Žádost o souhlas s umístěním stavby na hranici pozemku p.č. 332/1

7. Zpráva kontrolního výboru

8. Návrh na předčasné splacení úvěru za splaškovou kanalizaci

9. Změny rozpočtu na rok 2020

10. Diskuze, různé

 

Vyvěšeno:  22.09.2020                                        Sejmuto:  30.09.2020

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>