Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 29.5.2013 od 17,00 hodin

Datum vydání: 20.05.2013

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 29. 5. 2013 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2012
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2012
 6. Projednání Záměru č. 1 / 2013 (směna pozemků)
 7. Schválení přijetí dotace ministerstva kultury z programu VISK3
 8. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Syrovátka a TJ Slavoj Syrovátka
 9. Smlouva o výpůjčce – EKO-KOM (nádoby na separovaný odpad)
 10. Projektová příprava vodohospodářského řešení Třesického potoka
 11. Schválení fotografií do kalendáře Mikroregionu Urbanická brázda
 12. Dětský den 22. 6. 2013
 13. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  21. 5. 2013                                       Sejmuto: 29. 5. 2013

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>