Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 28. 5. 2014 od 17,00 hodin

Datum vydání: 20.05.2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 28. 5. 2014 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Syrovátka za rok 2013 a schválení účetní závěrky za rok 2013
 5. Rozhodnutí o změně územního plánu
 6. Oprava střechy hasičské zbrojnice
 7. Informace o autobusové zastávce
 8. Informace o cenových nabídkách na zahradní techniku
 9. Informace o akceptování žádosti na podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – zateplení budovy OÚ Syrovátka
 10. Informace o schůzce se zástupci Nezávislého hypotečního centra
 11. Návrh na projekt víceúčelového domu v lokalitě pod cukrovarem
 12. Změna rozpočtu č. 4 na rok 2014
 13. Diskuse, různé

 

 

Vyvěšeno:  20. 5. 2014                                       Sejmuto:  28. 5. 2014

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>