Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 17.04.2024 od 17,00 hodin

Datum vydání: 08.04.2024

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 17.04.2024 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu zasedání
  3. Žádost TJ Slavoj Syrovátka, z.s. o dotaci na činnost na rok 2024
  4. Smlouva o horizontální spolupráci při digitalizaci objektů DTI ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Královéhradeckého kraje
  5. Strategický plán rozvoje Mikroregionu Urbanická brázda na období 2024 -2030
  6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „Obnova chodníku v obci Syrovátka“
  7. Územní studie zastavitelné plochy pod ozn. Z2 v ÚP Syrovátka
  8. Diskuse, různé

 

 

Vyvěšeno:  08.04.2024                                        Sejmuto:  17.04.2024

 

 

   Aleš Saidl v. r.

    starosta obce

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>