Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 14.12.2022 od 17,00 hodin

Datum vydání: 05.12.2022

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 14.12.2022 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě mandátní o technické pomoci při provozu kanalizace Syrovátka, sepsané dne 4.10.2011
 4. Schválení podání žádosti o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje Účel 1 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
 5. Dodatek č. 29 ke smlouvě 20599/97 Hradecké služby a.s.
 6. Projednání výše stočného na rok 2023
 7. Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 8. Dohody zastupitelů o provedení práce
 9. Schválení rozpočtu Obce Syrovátka na rok 2023
 10. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 2025
 11. Inventarizace majetku Obce Syrovátka – schválení komise
 12. Zpráva finančního výboru
 13. Změna rozpočtu na rok 2022
 14. Žádost o souhlas se stavbou objektu pro rodinnou rekreaci na p. č. 358/8 v k. ú. Syrovátka
 15. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  05.12.2022                                        Sejmuto:  14.12.2022

 

 

   Aleš Saidl v.r.

    starosta obce

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>