Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 13.12.2023 od 17,00 hodin

Datum vydání: 04.12.2023

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 13.12.2023 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Žádost o podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci stavby „IZ-12-2002208              Syrovátka, čp. 86, stran. přel. pilíře knn“
 4. Schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „3. Výzva MAS Hradecký venkov –IROP- Bezpečnost dopravy“ vazba na výzvu IROP: č.60 „Doprava –SC5.1(CLLD)
 5. Dodatek č. 30 ke smlouvě 20599/97 Hradecké služby a.s.
 6. Projednání výše stočného na rok 2024
 7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 8. Obecně závazná Vyhláška o místním poplatku ze psů
 9. Dohody zastupitelů o provedení práce
 10. Schválení rozpočtu Obce Syrovátka na rok 2024
 11. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2025 – 2026
 12. Inventarizace majetku Obce Syrovátka – určení komise.
 13. Zpráva finančního výboru
 14. Změna rozpočtu na rok 2023
 15. Souhlas k žádosti o stanovisko se stavbou RD na p. č. 295/1 v k. ú. Syrovátka
 16. Žádost o finanční příspěvek na provoz myslivosti v roce 2024 spolku Háj Osice
 17. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města Hradec Králové na rok 2024
 18. Stanovení kompetencí starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
 19. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  04.12.2023                                        Sejmuto:  13.12.2023

 

 

   Aleš Saidl v.r.

    starosta obce

 

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>