Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 09.12.2020 od 17,00 hodin

Datum vydání: 01.12.2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka
se koná
ve středu 09.12.2020 od 17,00 hodin
 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce
 
 
 
Program:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Záměr prodeje pozemku p.č. 200/3 v k. ú. Syrovátka – návrh snížení ceny prodeje pozemku
4. Žádost o dotaci Knihovny města Hradce Králové na rok 2021
5. Žádost obce o poskytnutí dotace z programu VISK3 Ministerstva kultury na nový program pro Obecní knihovnu
6. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí Syrovátka, p.č. 200/1 v k. ú. Syrovátka, smyčka knn
7. Dohody o provedení práce pro zastupitele 
8. Schválení a podepsání smlouvy na provoz aplikace Česká obec
9. Projednání obecních vyhlášek
10. Schválení ceny stočného na rok 2021
11. Schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
12. Schválení podání žádosti o dotaci SFDI na komunikace – sjezdy, lávku a sjezdy pod Třesickým potokem
13. Schválení dodatku smlouvy na svoz odpadů na rok 2021
14. Schválení rozpočtu na rok 2021
15. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023
16. Změna rozpočtu na rok 2020
17. Inventarizace majetku obce k 31.12.2020 – jmenování předsedy a členů komise
18. Čtení obecní kroniky
19. Zpráva finančního výboru
20. Žádost Mysliveckého spolku Háj Osice o dotaci na rok 2021
21. Diskuse, různé
 
 
 
 
Vyvěšeno: 01.12.2020
Sejmuto:  09.12.2020
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Žalský v. r.
starosta obce

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>