Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 08.12.2021 od 17,00 hodin

Datum vydání: 30.11.2021

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 08.12.2021 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

 1.  Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2.  Schválení programu zasedání
 3.  Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ p.č. 401
 4.  Dodatek č. 27 a 28 ke smlouvě 20599/97 Hradecké služby
 5.  Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 Knihovna města Hradce Králové
 6.  Žádost o dotaci na rok 2022 MS Háj Osice
 7.  Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů Obec Syrovátka - VAK Hradec Králové
 8.  Převod vodovodu IČME 5205-761826-00269671-1/1 Obce Syrovátka do vlastnictví VAK Hradec Králové formou nepeněžitého vkladu
 9. Projednání výše stočného na rok 2022
 10. Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby Obec Syrovátka – ČEZ Distribuce
 12. Dohody o provedení práce
 13. Schválení rozpočtu Obce Syrovátka na rok 2022
 14. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2023 – 2024
 15. Inventarizace majetku Obce Syrovátka
 16. Zpráva kontrolního výboru
 17. Zpráva finančního výboru
 18. Schválení přijetí dotace SFDI
 19. Změna rozpočtu na rok 2021
 20. Schválení a podepsání smlouvy na provoz aplikace Česká obec
 21. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  30.11.2021                                        Sejmuto:  08.12.2021

 

Jaroslav Žalský v.r.

starosta obce

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>