Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 07.02.2024 od 17,00 hodin

Datum vydání: 26.01.2024

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 07.02.2024 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Jmenování hodnotící komise pro kontrolu obdržených nabídek a vyhodnocení veřejných zakázek v roce 2024
 4. Obecně závazná vyhláška na užívání veřejného prostranství
 5. Výsledek veřejné zakázky na opravu chodníku od památníku směrem na Osičky a pověření starosty podpisem Smlouvy o dílo
 6. Výsledek veřejné zakázky na demolici budovy č.p. 35 a pověření starosty podpisem Smlouvy o dílo
 7. Projednání Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva týkajícího se pozemku č. 380/ 2 v katastrálním území Syrovátka a pověření starosty jejím podpisem
 8. Projednání přijetí dotace na obnovu chodníku z 60. výzvy irop – DOPRAVA – INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU – SC 5.1 (CLLD)“
 9. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o udělení souhlasu s vybudováním a umístěním stavby chodníku na parc. č. 629, k. ú. Osičky – zřízení věcného břemene
 10. Podání žádosti na obnovu místní komunikace na Trávník ve výzvě MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
 11. Změna rozpočtu č. 1 na rok 2024
 12. Diskuse, různé 

 

 

Vyvěšeno:  29.01.2024                                        Sejmuto:  07.02.2024

 

 

   Aleš Saidl v.r.

  starosta obce

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>