Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 05.05.2021 od 17,00 hodin

Datum vydání: 27.04.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 05.05.2021 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

 1.       Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2.       Schválení programu zasedání
 3.       Schválení Závěrečného účtu Obce Syrovátka za rok 2020
 4.       Schválení účetní závěrky za rok 2020
 5.       Zpráva kontrolního výboru
 6.       Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
 7.       Vyjádření k novostavbě RD na parc. č. 332/11 v k.ú. Syrovátka
 8.       Vyjádření k novostavbě RD na parc. č. 229/2 v k.ú. Syrovátka
 9.       Povolení prodeje odstaveného vozidla KIA na místní komunikaci p.č. 215 v k.ú. Syrovátka
 10.       Změna rozpočtu č. 2 / 2021
 11.       Diskuse, různé

 

 

 

 

Vyvěšeno:  27.04.2021                                        Sejmuto:  05.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

    Aleš Saidl v.r.                                                    Jaroslav Žalský v.r.

místostarosta obce                                                    starosta obce

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>