Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 03.03.2021 od 17,00 hodin

Datum vydání: 23.02.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 03.03.2021 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

 1.       Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2.       Schválení programu zasedání
 3.       Vyhláška VZ – změna
 4.       Prominutí pohledávky
 5.       Hradecké služby – plná moc, Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
 6.       Hradecké služby – dodatek č. 26 na svoz odpadu od 01.01.2021
 7.       Delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK a.s. HK
 8.       Prodej pozemku p.č. 200/3 v k.ú. Syrovátka
 9.       Projednání žádosti na stavbu rodinného domu na p.č. 326/7 v k.ú.Syrovátka
 10.       Změna směrnice na zadávání veřejných zakázek č. 1/2018
 11.       Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  23.02.2021                                        Sejmuto:  03.03.2021

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>