Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve čtvrtek 18.05.2023 od 17,00 hodin

Datum vydání: 09.05.2023

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve čtvrtek 18.05.2023 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu zasedání
  3. Schválení podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj zaměřené na obnovu místních komunikací
  4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene p. č.: 332/3, 332/1, 332/5
  5. Nová Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství
  6. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2022
  7. Schválení účetní závěrky za rok 2022
  8. Čtení kroniky obce za rok 2022
  9. Diskuse, různé

 

 

Vyvěšeno:  09.05.2023                                        Sejmuto:  18.05.2023

 

 

 

   Aleš Saidl v.r.

    starosta obce

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>