Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 14.09.2022 od 17,00 hodin

Datum vydání: 06.09.2022

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 14.09.2022 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu zasedání
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022733/VB/01 Syrovátka, p.č. 229/2 v k.ú. Syrovátka – smyčka knn
  4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – pozemek p.č. 395/3 a 271 v k.ú. Syrovátka
  5. Smlouva o upsání akcií, prohlášení a zápis o vnesení infrastrukturního majetku obce do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
  6. Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix
  7. Zpráva kontrolního výboru
  8. Stavba "Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)" - projednání žádosti o souhlas se stavbou pro účely vydání územního rozhodnutí
  9. Změna rozpočtu č. 4 na rok 2022
  10. Diskuse, různé

 

Vyvěšeno:  06.09.2022                                        Sejmuto:  14.09.2022

 

 

   Aleš Saidl v.r.

místostarosta obce

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>