veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 12. září od 17,00 hodin

Datum vydání: 03.09.2012

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná

ve středu 12. 9. 2012 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
  3. Změna rozpočtu č. 2 / 2012
  4. Jmenování kronikáře obce
  5. Stavba kanalizace – navýšení počtu kanalizačních přípojek
  6. Smlouva s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby přípojky vodovodu
  7. Schválení bezúplatného převodu pozemků od PF ČR obci Syrovátka
  8. Diskuse, různé

      -   rozvaha o osázení refýže podél chodníku (čp. 59 – čp. 75)

      -   informace o podepisování smluv o kanalizačních domovních přípojkách

-   informace o stavu prací na projektu „Úprava aleje a návsi v obci Syrovátka“

-   další

 

         Vyvěšeno:  3. 9. 2012                                         Sejmuto: 12. 9. 2012

 

         Jaroslav Žalský v. r.

          starosta obce

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>