Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 12. prosince 2018 od 17,00 hodin

Datum vydání: 04.12.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 12.12.2018 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Zrušení svazku obcí plynofikace Urbanická brázda

4. Změna rozpočtu č. 9 / 2018

5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019

6. Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce 2020 – 2021

7. Žádost o dotaci knihovna HK

8. Žádost o dotaci MS Háj Osice

9. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci – workoutové hřiště

10. Vyjádření k projektové dokumentaci stavebníka p.č. 326/6

11. Výše stočného za rok 2019

12. Inventury – jmenování předsedy a členů inventarizační komise

13. Plán obnovy kanalizace

14. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016156/VB/02

15. Diskuze, různé

 

Vyvěšeno:  04.12.2018                                        Sejmuto:  12.12.2018

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>