veřejná vyhláška Jaroslav Beneš

Datum vydání: 13.05.2008

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

o doručení písemnosti, týkající se správního řízení dle ust. § 25, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád


Obecní úřad Syrovátka oznamuje, žePan : Jaroslav Beneš
Bytem: Syrovátka čp. 68


má dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky na Obecním úřadu v Syrovátce, uložené Rozhodnutí správního orgánu čj. 58 / 08, ze dne 18. 4. 2008, určené do vlastních rukou.


Jmenovaný se vyzývá, aby si uloženou písemnost vyzvedl do 15 dnů ode dne vyvěšení této vyhlášky. Poté bude písemnost v souladu s ust. odst. 2 §25, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád považována za doručenou.
Datum vyvěšení: 13. 5. 2008


Ukončeno dne: 29. 5. 2008


Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>