veřejná vyhláška Andrea Holá

Datum vydání: 24.08.2007


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

o doručení písemnosti, týkající se správního řízení dle ust. § 25, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád


Obecní úřad Syrovátka oznamuje, žeSlečna : Andrea Holá, nar. 1984
Bytem: Syrovátka čp. 87


má dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky na Obecním úřadu v Syrovátce, uložené Rozhodnutí správního orgánu, určené do vlastních rukou.

Vzhledem k tomu, že slečně Andree Holé nemůže zdejší úřad adresně doručovat, doručuje jí způsobem uvedeným v ust. § 25, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uložené rozhodnutí zdejšího úřadu čj. 78 / 07, ze dne 10. 8. 2007.

Jmenovaná se vyzývá, aby si uloženou písemnost vyzvedla do 15 dnů ode dne vyvěšení této vyhlášky. Poté bude písemnost v souladu s ust. odst. 2 §25, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád považována za doručenou.
Datum vyvěšení:


Ukončeno dne:


------------------------------------------------
razítko a podpis obecního úřaduSoubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>