Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 31. října 2018 od 16,30 hodin

Datum vydání: 23.10.2018

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného

Zastupitelstva obce Syrovátka

 

Obecní úřad Syrovátka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Syrovátka, svolaného dosavadním starostou obce Jaroslavem Žalským v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:   Obec Syrovátka – zasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání:   středa 31. října 2018 od 16,30 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtů místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (podle § 72 zákona o obcích)
 7. Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V Syrovátce dne 23. října 2018

 

 

Jaroslav Žalský, dosavadní starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. října 2018

Sejmuto z úřední desky dne:

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>