Stavební polystyren je nebezpečný odpad, který není možné likvidovat v rámci kontejnerů v obci!

Datum vydání: 02.01.2017

Informace Hradeckých služeb:

 

V souvislosti s nařízením EK č. 2016/460 musí být s odpadním stavebním EPS (expandovaný a extrudovaný polystyren), tj. pěnový polystyren s nadlimitním obsahem nad 1000 mg/kg látky HBCDD (hexabromcyklododekan) od 30.9.2016 nakládáno jako s nebezpečným odpadem a tudíž musí být spálen (spalovna komunálních odpadů, spalovna nebezpečných odpadů) nebo uložen na skládku nebezpečných odpadů. STAVEBNÍ EPS, který překročí 1000 mg/kg musí být N-odpadem, katalogového čísla 17 02 04* či 17 09 03*


Vzhledem k tomuto novému nařízení je nutné skladovat a předávat odděleně STAVEBNÍ POLYSTYREN, protože se nyní klasifikuje již jako nebezpečný odpad a bude odvážen na skládku NO. Nyní již nesmí být přijímán ve směsi se stavebními, demoličními ani velkoobjemnými odpady. Musí být vždy původcem vytříděn a skladován odděleně.


POZOR!!! Neplést si stavební a obalový polystyrén. Obalový se i nadále ukládá do žlutých popelnic. Pokud ale bude ve žlutých nalezen stavební nádoba nebude odvezena !!!

 

 

Jed v polystyrenu se jmenuje hexabromcyklododekan (HBCD). Přidává se jako zpomalovač hoření především do izolačního expandovaného a extrudovaného polystyrenu (EPS) používaného ve stavebnictví. Riziko vzniku rakoviny a narušení hormonální rovnováhy v těle nese ve dvou případech – když pracujete s polystyrenem, který HBCD obsahuje, a vdechujete mikročástice, a když se takový polystyren likviduje neodborným způsobem a hexabromcyklododekan se dostane do půdy a potravinového řetězce.

Pokud by to provedla firma či živnostník, hrozí jim teď pokuta až 50 milionů korun! Občan by za totéž byl potrestán maximálně padesátitisícovou pokutou.

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>