SGWS s.r.o. Bratislava - výzva k vyzvednutí částky z prodeje veřejnou dražbou

Datum vydání: 20.08.2021

 

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ ČÁSTKY Z PRODEJE

 VOZIDLA VEŘEJNOU DRAŽBOU

 

Na základě provedené veřejné dražby vozidla KIA Sportage, která se konala dne 30.06.2021 v 16,30 hod. na obecním úřadě v Syrovátce, Vás

vyzýváme

 

k vyzvednutí vydražené částky, která po odečtení všech nákladů vlastníka komunikace činí 86.950,00 Kč.

 

Odůvodnění:

 

Dle ustanovení § 19b odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je vlastník pozemní komunikace povinen předat provozovateli silničního vozidla KIA Sportage částku z prodeje vozidla.

Dle ustanovení 19b odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů byly z celkové vydražené částky 93.000,00 Kč odečteny náklady společnosti AUCREAL s.r.o. 6.050,00 Kč.

Pokud si provozovatel silničního vozidla částku nepřevezme nebo nesdělí údaje k jejímu předání do 2 let od doručení výzvy, vyzve jej vlastník pozemní komunikace opakovaně. Částka zbývající po odečtení těchto nákladů přechází do vlastnictví vlastníka pozemní komunikace, pokud si ji provozovatel silničního vozidla do 1 roku od doručení opakované výzvy nevyzvedne nebo nesdělí údaje nezbytné k jejímu předání.

 

 

Jaroslav Žalský

starosta

 

 

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>