Seznam nedostatečně určených vlastníků - aktualizace k 01.02.2015

Datum vydání: 26.02.2015

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona

č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen

„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně

určitě v katastru nemovitostí aktualizovaný k datu 1.2.2015.

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést

v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup

a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází.

Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit

na úřední desce.

S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje o

nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území Vaší

obce. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn

na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-

2140-0-85/.

V případě dotazů se na nás kdykoliv obraťte.

 

S pozdravem

Ing. Lenka Mrázková

ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu

Územní pracoviště Hradec Králové

 

íloha: viz text

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>