projekt Rebilance zásob podzemních vod ČR - informace pro vlastníky pozemků v katastru obce

Datum vydání: 19.09.2013

V příloze je informace pro vlastníky pozemků od společnosti INSET s.r.o. o realizaci  projektu Rebilance zásob podzemních vod ČR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o provádění terénních geofyzikálních měření v rámci projektu České geologické služby "Rebilance zásob podzemních vod ČR" (podrobně viz. příloha). Terénní měření budou v rámci vymezeného území prováděna na liniových profilech vytýčených pro potřeby orientace terénních pracovníků dřevěnými kolíky. Vedení profilů v terénu je přizpůsobeno dle jednání s vlastníky a uživateli dotčených pozemků o povolení provedení povrchových měření.

Měření geofyzikálních parametrů budou v terénu provádět malé skupiny pracovníků (2 až 5), vždy vedené odborným geofyzikem. V případě potřeby doplnění informací lze kontaktovat vedoucího geofyzika přímo v terénu, nebo lze pro upřesnění a doplnění informací domluvit osobní návštěvu na Obecním úřadu. V tom případě se laskavě obraťte na níže uvedené telefonní číslo, nebo elektronickou adresu.


Prosíme Vás o pochopení záměru a zpřístupnění informací o pracích na projektu Rebilance zásob podzemních vod ČR obyvatelům Vaší obce.


Děkujeme a s pozdravem
- za kolektiv řešitelů

RNDr. Blanka Levá

INSET s.r.o.
Lucemburská 7
130 00 Praha 3
document.write ('leva.blanka@'); document.write ('inset.com'); > document.write ('leva.blanka@'); document.write ('inset.com'); >
mobil: +420 602 876 216
tel.: +420 221 489 142
 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>