Projekt "Individuální další vzdělávání", pro občany obce Syrovátka

Datum vydání: 24.02.2014

Vážení spoluobčané obce Syrovátka

 

Zastupitelstvo obce Syrovátka má záměr účastnit se projektu v oblasti podpory „Individuální další vzdělávání“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

Projekt nabízí pro aktivní obyvatele obce Syrovátka možnost vzdělávání v připravovaných modulech:

 

Finanční gramotnost

Cílem modulu je seznámit posluchače kurzu se zaměřením a rozdíly finančních produktů (bankovních i nebankovních), pojišťovacích institucí. Upozorníme na nebezpečí ukrývající se ve smluvních ujednáních a technice struktury produktu nebo nabídky a nejčastější neseriózní přístupy některých poradců a makléřů. Naučíme se provést svoji finanční analýzu a finanční plán, pro realizaci investičních i neinvestičních záměrů. Získáme praktické rady jak nezapadnout do dluhové pasti, jak budovat kapitál, zabezpečit se na stáří nebo na nepředvídatelné události. Naučíme se sestavit a správně vést domácí rozpočet. Výuka bude vedena především formou praktických workshopů, aplikací nejčastějších příkladů z praxe do výuky, skupinových konzultací, celkem 65 hodin z toho 5 hodin e-learing.

 

Právo v běžném životě

Cílem modulu Právo v běžném životě je seznámit srozumitelně účastníky s novým občanským zákoníkem a některými předpisy na něj navazujícími, s nimiž každý občan od 1. ledna 2014 denně přichází do styku. Důraz je kladen na praktický výklad nových právních předpisů na příkladech z praxe lektorů i účastníků kurzu, dosavadní zkušenosti s těmito novými právními předpisy. Výklad jednotlivých právních norem je doplněn formou e-learingu v rozsahu 10 hodin.

 

Základy podnikání a neb podnikatelské minimum nejen pro podnikatele

Cílem modulu Základy podnikání je umožnit posluchačům zahájit podnikání, doplnit znalosti z ekonomiky, docílit osobnostního rozvoje, ve smyslu praktického posílení určité sebedůvěry ve smyslu vlastního pracovního uplatnění, získání komunikačních znalostí a zvyklostí ve vztahu k podnikání, zachovat schopnosti dalšího sebevzdělání, pomoci získat přehled o reálné situaci na trhu. Po absolvování modulu je posluchač schopen zahájit podnikatelskou činnosti, nebo pokud ji už zahájili, doplnit znalosti podnikatelského prostředí z hlediska právního, organizačního, marketingového a ekonomického

 

Využití informační a digitální technologie v praktickém životě

Cílem modulu Základy výpočetní techniky je umožnit posluchačům osvojit si základy práce s počítačem, vytvářet dokumenty, tabulky, prezentace, naučit se komunikovat se státní správou s využitím výpočetní techniky, získat základy počítačové grafiky a vytvořit webové stránky. Po absolvování modulu mají posluchači širší uplatnění na trhu práce, můžou zahájit podnikatelskou činnost, nebo pokud ji už zahájili, rozšířit obor podnikání díky nově nabytým znalostem. Veškeré dovednosti využijí rovněž v každodenním životě.

 

Součástí přípravy je rovněž i analýza zájmu o vzdělávání v naší obci, jejímž podkladem je anonymní dotazníkové šetření – viz příloha.

 

Kdo z vás má zájem zúčastnit se uvedeného projektu nechť se přihlásí na obecním úřadě v Syrovátce

Jaroslav Žalský, starosta

 

 

 

OBEC SYROVÁTKA

Královéhradecký kraj

Vzdělávání pro občany obce Syrovátka

 

 

Mám zájem o tyto oblasti vzdělávání

 

 

 

1) Právo                                                         ANO                              NE

 

2) Základy podnikání                                     ANO                              NE

 

3) Finanční gramotnost                                 ANO                              NE

 

4) Počítačové dovednosti a                           ANO                              NE

rozvoj digitálních kompetencí

 

5) Spotřebitelská gramotnost                         ANO                             NE

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>