Oznámení starosty o svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Datum vydání: 08.09.2020

Oznámení starosty obce Syrovátka o svolání 1. zasedání okrskové volební komise

 

Starosta obce Syrovátka na základě § 15 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 14c písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí zřízených pro konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2020,

 

které se uskuteční ve středu 9. září 2020 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce.

 

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta obce povolá delegovaného náhradníka, popř. jmenuje nového člena okrskové volební komise.

 

Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu. Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce na prvním zasedání okrskové volební komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Poté obdrží průkaz člena okrskové volební komise.

 

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel. Školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK se koná ve čtvrtek dne 24. září 2020 od 8.30 hod. v kině CineStar, Brněnská ul., Hradec Králové. Toto oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

V Syrovátce dne 8. září 2020

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta

 

Vyvěšeno: 08.09.2020

 

Sejmuto:  

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>