Oznámení o uložení písemnosti - Miroslav Šnytr

Veřejná vyhláška

Obec Syrovátka oznamuje, že v souladu s ustanovením § 19, odst. 2 zákona číslo 337 / 92 o správě daní a poplatků, v platném znění, má níže uvedený poplatník uloženou písemnost na Obecním úřadu v Syrovátce, a to po dobu 15 dní od vyvěšení této vyhlášky.Poslední den této lhůty se považuje za den doručení písemnosti.


Miroslav Šnytr, nar. 30. 12. 1960, Syrovátka čp. 35

má na Obecním úřadu v Syrovátce uloženou písemnost čj. 118 / 07.

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR