Nařízení Krajské veterinární správy - mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu ptačí chřipky v Dobřenicích, povinnost soupisu hospodářství s drůbeží či ptactvem

Datum vydání: 20.03.2021

 

Nařízení Krajské veterinární správy - mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu ptačí chřipky

 

Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:

627747 Dobřenice, 674141 Kratonohy, 674150 Michnovka, 674168 Obědovice, 713091 Osičky, 741639 Roudnice, 761826 Syrovátka
 

1. Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:

a) provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí, a to nejpozději do 29. 3. 2021,

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně
umístit a označit nápisem VPŽP 2.

kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést desinfekci nádoby účinným dezinfekčním přípravkem;

d) spolupracovat s KVS SVS pro Královéhradecký kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad domácími chovy drůbeže, populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých
nebo nemocných ptáků;


2. Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje:

a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny, zvýšenou nemocnost nebo úmrtnost, anebo významný pokles produktivity v hospodářství hlásit na KVS SVS pro Královéhradecký kraj na
tel.č. +420 720 995 210; Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů;


Kontejner pro případné uhynulé ptáky bude od pondělí umístěn  u staré autobusové zastávky s nápisem VPŽP 2.

kategorie - Není určeno ke krmení zvířat.
Prosíme občany, aby počty chovaného zvířectva hlásili  telefonicky nebo pomocí SMS ve tvaru příjmení, číslo popisné a počet chované drůbeže na tel. číslo místostarosty 724 171 894. Předem děkujeme za spolupráci.

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>