konkurzní řízení na místo ředitelky MŠ Roudnice

Datum vydání: 28.06.2007


Vyhlášení konkursu


Obec Roudnice u Hradce Králové vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele/ky:


Mateřské školy, Roudnice
adresa: Roudnice čp. 100, 503 27 Hradec Králové

Předpoklady pro výkon funkce:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
• čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení,
• strukturovaný životopis,
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
• výpis rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,
• čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele typu školy, na níž se konkurs vyhlašuje.Přihlášky zasílejte nejpozději do 20.7.2007 na adresu : Obec Roudnice, Roudnice čp. 100, PSČ 503 27). Obálku označte „konkurs“.

…………………………………
Bitvar Martin v.r. – starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 28.6.2007
Sejmuto z úřední desky : 20.7.2007

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>