Informace o místě a konání voleb do Zastupitelstva obce Syrovátka

Datum vydání: 20.09.2018

 

Informace o místě a konání voleb do Zastupitelstva obce Syrovátka

 

Starosta obce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuje:

 

  1. Volby do Zastupitelstva obce Syrovátka se konají:

          Dne 05. října 2018          od 14,00 hodin     do 22,00 hodin

          Dne 06. října 2018          od 08,00 hodin     do 14,00 hodin

 

  1. Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu v Syrovátce.

 

  1. Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

          Pro volby do obecního zastupitelstva se voličský průkaz nevydává. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je                zapsán ve stálém seznamu voličů.

 

 

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

 

 

            V Syrovátce dne 20. září 2018

 

 

 

 

Jaroslav Žalský  v. r.

starosta obce

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>