INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Syrovátka

Datum vydání: 11.10.2022

 

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Syrovátka

 

Obecní úřad Syrovátka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Syrovátka, svolaného dosavadním starostou obce Jaroslavem Žalským v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:     Obec Syrovátka - místnost obecního úřadu, Syrovátka č. p. 69

Doba konání:     19.10.2022 od 17:00

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
 1. určení počtu místostarostů
 2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
  (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
 3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
 4. volba starosty
 5. volba místostarosty
 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru
 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 2. Volba zástupců na jednáních Mikroregionu Urbanická brázda
 3. Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V obci Syrovátka, dne 11.10.2022

Jaroslav Žalský

dosavadní starosta obce

 

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>