GDPR - Oznámení změny pověřence

Datum vydání: 14.05.2020

GDPR

 

 

Obec Syrovátka zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

 

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat.  

 

Správce OÚ: OBEC Syrovátka

sídlo správce: Syrovátka 69

telefon: 495 451 128, e-mail:

 

Pověřenec pro OÚ: Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí

Se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 709 71 358

Kontaktní osoba: Lucie Štěpánková

E-mail:  , Datová schránka: wy2yghg

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>