Ceník úhrad, platný v roce 2024

Datum vydání: 03.01.2024

Platby jsou vybírány na základě:

1) obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (účinnost od 01.01.2024). Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

2) obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (účinnost od 01.01.2024) 

3) předpis č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích

4) smlouvy o odvádění odpadních vod (stočné) - cena pro rok 2024 ve výši 27,00 Kč / 1m3 (při směrném čísle 36m3 / osobu / rok to znamená 972 Kč / osobu / rok) byla schválena zastupitelstvem obce 13. prosince 2023. Výjimkou jsou děti do tří let věku, které stočné neplatí.

 

 

 

Položka: Cena v Kč:
1) poplatek za odpad - fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště. Cena je stanovena za objednanou kapacitu za jeden litr 0,70
1) poplatek za odpad - vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba . Cena je stanovena za objednanou kapacitu za jeden litr 0,70
2) poplatek za psa 120
2) poplatek za psa - v případě, že držitelem psa je osoba starší 65 let k 01.01.2024 60
3) správní poplatek - ověření listiny (cena za každou, i započatou stránku) 50
3) správní poplatek - ověření podpisu 50
3) správní poplatek - přihlášení k trvalému pobytu 50
3) správní poplatek - výpis z rejstříku trestů CzechPOINT 100
3) správní poplatek - výpis z katastru nemovistostí CzechPOINT - 1. strana 100 Kč, každá další 50 Kč  
3) správní poplatek - výpis z bodového hodnocení řidiče CzechPOINT 100
3) správní poplatek - výpis z živnostenského rejstříku CzechPOINT 100
3) správní poplatek - výpis z obchodního rejstříku CzechPOINT 100
4) stočné 2024 - schválena byla částka 27,00 Kč / m3. Výpočet za domácnost: 27,00 Kč x směrné číslo spotřeby 36 m3 / osobu / rok. Pro výpočet za domácnost se počítá skutečný počet bydlících osob (ne trvale hlášených)  972
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>